Học bổng

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG KHÓA 13

04/10/2018

Sinh viên khóa 13 bổ sung hồ sơ xét học bổng.

Học bổng

03/02/2018

Năm học 2018-2019, với chủ đề “Từ Saigonact đến Saigontu”, nhà trường thể hiện quyết tâm trở thành trường đại học với những sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi đậm tính nhân bản, cộng đồng và quốc tế.