CLB NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

22/11/2018

THÔNG BÁO SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Chủ trương của Ban Quản lý đề án thành lập trường Đại học Du lịch Sài Gòn (Saigontu) trong hoạt động Câu lạc bộ Ngoại ngữ

15/02/2018

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, ngoại ngữ luôn là một yếu tố quan trọng để mỗi cá nhân có thể khẳng định mình trong thời đại mới. Trong các yếu tố giúp con người tiếp cận nền tri thức nhân loại thì rào cản về ngôn ngữ luôn là vật cản đường lớn nhất, nếu thế hệ trẻ - những con người sẽ tiếp nối xây dựng nước nhà, hiểu và vượt qua được rào cản này thì việc tiếp cận văn minh và tri thức thế giới sẽ càng dễ dàng. Tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, câu lạc bộ Ngoại ngữ đã đi vào hoạt động với sự hỗ trợ của Ban Cố vấn là các giảng viên khoa Ngoại ngữ.