Bảo hiểm y tế

THÔNG BÁO V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019 - ĐỢT 2

02/04/2019

THÔNG BÁO V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019 - ĐỢT 2

THÔNG BÁO V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019

20/03/2019

THÔNG BÁO V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019

5 THÔNG TIN MỚI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019

21/02/2019

Bên cạnh chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế năm 2019 cũng có nhiều thay đổi do một số văn bản thuộc lĩnh vực này chính thức được áp dụng. Dưới đây, là tổng hợp toàn bộ điểm mới này.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

15/02/2018

Học sinh, sinh viên (HSSV) là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.