TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN 2019

Ngày đăng: 16/04/2019

Sáng ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã đến dự và nghe ý kiến chỉ đạo.


TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN 2019

    

Tháng Thanh niên 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” đã được triển khai sâu rộng các đơn vị Đoàn cơ sở, Đoàn trực thuộc.

TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN 2019Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung tổ chức Tháng Thanh niên 2019 với các hoạt động phải thiết thực, phù hợp với nhu cầu thanh niên theo từng địa phương, đơn vị. Các đơn vị đã tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều hiệu quả. Các nguồn lực đã được huy động cơ bản phù hợp và đáp ứng được mục đích yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền và báo cáo đã được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt. Các hoạt động Tháng Thanh niên có sự đầu tư về chất và lượng hoạt động phong phú và vận động được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.


TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN 2019


Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là một trong những đơn vị được Thành đoàn đặc biệt quan tâm, là một đơn vị có khởi sắc mới mẻ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN 2019

Trong Tháng thanh niên 2019, Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tổ chức Ngày Đoàn viên với chuỗi hoạt động chào mừng với chủ đề “ACT’S FESTIVAL 2019”.TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN 2019


Trong thời gian tới, Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn sẽ cố gắng thực hiện hiệu quả hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 góp phần lan tỏa giá trị tình nguyện trong cộng đồng.


Phòng Công tác Học sinh Sinh viênCác tin khác