THÔNG BÁO V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019 - ĐỢT 2

Ngày đăng: 02/04/2019

THÔNG BÁO V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019 - ĐỢT 2


 THÔNG BÁO SỐ 1
V/v Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019 - ĐỢT 2

Căn cứ Chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường;

Căn cứ tình hình thực tế;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế 2019 - đợt 2 cụ thể như sau:

1.        1.       Thời gian

       13h00 đến 16h00, các ngày từ 02/4/2019 đến hết ngày 05/4/2019.

2.        Địa điểm

       Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (tầng trệt gần cầu thang).

3.        3.       Đối tượng

Sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế (danh sách đính kèm ).

4.        Các lưu ý chung

- Sau ngày 05/4/2019, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế đợt 2 năm 2019.

       - Mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận thẻ bảo hiểm y tế,  sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên hoặc Cô Thảo – SĐT: 0973 782 731.

       Trên đây là thông báo về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế đợt 2, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị các Khoa và sinh viên có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Huỳnh Trung Phong


Tải File dính kèm

Các tin khác