THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

Ngày đăng: 23/09/2019

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN


THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Chụp hình làm Thẻ sinh viên

 

Căn cứ Chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 14 về việc chụp hình làm Thẻ sinh viên, cụ thể như sau:

1.        1.      Thời gian

       - Chiều thứ Ba, ngày 24/9/2019: từ 13h30 – 16h00

       - Chiều thứ Tư, ngày 25/9/2019: từ 13h30 – 16h00

2.        Địa điểm

       Phòng Công tác Học sinh Sinh viên – Tầng Trệt khu A (ngay góc cầu thang)

3.        Đối tượng

       - Sinh viên khóa 14 nhập học từ ngày 08/9/2019 đến hiện tại.

       - Sinh viên khóa 14 nhập học trước ngày 08/9/2019 nhưng chưa chụp hình thẻ.

4.        Các lưu ý chung

- Khi đi chụp hình, sinh viên mang theo biên lai đóng lệ phímặc đồng phục sơ mi trường (trường hợp chưa có đồng phục vui lòng mặc áo sơ mi trắng)

- Sinh viên liên hệ đúng giờ, xếp hàng trật tự khi đến chụp hình.

- Ngoài thời gian nêu trên Phòng Công tác Học sinh Sinh viên không giải quyết các trường hợp liên quan đến thẻ sinh viên khóa 14, sinh viên tự chịu trách nhiệm. Nếu muốn in thẻ sau ngày 25/9/2019 thì đóng 50.000 đồng xem như phí làm lại thẻ sinh viên

       - Mọi thắc mắc liên quan đến việc chụp hình làm Thẻ sinh viên,  sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

            Trên đây là thông báo số 2 về việc chụp hình làm Thẻ sinh viên, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên khóa 14 thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

 

 

Trần Thị Phương Thảo

Các tin khác