THÔNG BÁO: Hội nghị sinh viên học kì II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

THÔNG BÁO: Hội nghị sinh viên học kì II năm học 2018 - 2019


THÔNG BÁO

Hội nghị triển khai công tác sinh viên

học kì II năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019;

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình xác định mục tiêu cho bản thân, triển khai hướng đi của Đoàn trường thời gian tới, chuẩn bị công tác Đại hội Đoàn khoa nhằm tiến tới Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc Hội nghị sinh viên như sau:

1.      Thời gian: vào lúc 08h00 ngày 28/02/2019.

2.      Địa điểm: Lầu 4, cơ sở 2 (53/1 Phan Văn Hớn)

3.      Thành phần tham dự

-         Hiệu trưởng

-         Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

-         Các Thư ký Khoa

-         Toàn thể sinh viên khóa 11, 12, 13

4.      Nội dung sinh hoạt

-         Giới thiệu nhân sự mới

-         Nhận xét kế hoạch cuộc đời của sinh viên

-       Thông qua chương trình hoạt động tổng thể công tác Đoàn và phong trào sinh viên học kì II

-         Triển khai các hoạt động trong đợt cao điểm tháng 3,4

-         Triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn khoa tiến tới Đại hội Đoàn trường

-       Một số nội dung liên quan: Phân công lịch trực văn phòng Đoàn, phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành các Chi đoàn.

         5.      Các lưu ý chung

-    Sinh viên tham dự đúng thời gian và mặc đồng phục trường, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên sẽ tiến hành điểm danh, nếu sinh viên nào không tham dự sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2018 – 2019.

-     Sinh viên có lịch học sẽ được nghỉ để tham gia Hội nghị, nhà trường sẽ sắp xếp lịch bù cho các bạn sau.

-   Mọi thắc mắc và thông tin cần thiết về Hội nghị vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, hoặc Ban Tổ chức - điện thoại: 0973 782 731 (Cô Thảo  - P.CTHSSV).

 

Trên đây là thông báo về Hội nghị sinh viên cho toàn thể sinh viên các khóa 11, 12, 13. Đề nghị toàn thể sinh viên và Thư ký các Khoa tham gia đầy đủ theo đúng tinh thần thông báo.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (thực hiện);

- Ban cán sự khóa 11, 12, 13 (thực hiện);

- Lưu VT: P.TH, P.CTSV./.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Huỳnh Trung Phong

Các tin khác