Quy trình công tác quản lý HSSV

Ngày đăng: 15/02/2018

Công tác học sinh-sinh viên (CT HSSV) là quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện của từng HSSV.


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng CTCT – HSSV Ban Quản lý Đề án thành lập trường Đại học Du lịch Sài Gòn (Saigontu) gồm các nhiệm vụ chính như sau:

1. HÀNG NGÀY:

- Kiểm tra, nhắc nhở, xử lý HSSV trong khuôn viên trường và cổng trường nhằm đảm bảo:

+ Tư cách tác phong, trang phục HSSV vào trường.

+ Nhắc nhở HSSV vào lớp, xưởng đúng giờ qui định.

+ Học sinh bỏ lớp, xưởng ra ngoài.

            + Xử lý các vụ việc vi phạm của HSSV không thực hiện đúng nội quy, quy định của trường.

- Điểm danh nắm sỉ số HSSV hằng ngày.

+ Buổi sáng: 07h 30 – 08h 30

+ Buổi chiều:13h 30 – 14h 00

- Nhập dữ liệu vào máy ngay sau khi làm kiểm tra.

- Giám sát hoạt động giảng dạy: giáo viên đi trễ học sinh chờ, giáo viên không đến dạy, giáo viên cho HSSV nghỉ học sớm, giáo viên không có mặt tại lớp, xưởng; thì báo cáo ngay cho Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV và ghi vào sổ theo dõi giáo viên, đồng thời nhập vào mạng nội bộ để thông báo kịp thời tới các khoa giáo viên.

- Quan hệ các Phòng, Khoa, Bộ môn liên quan:

+ Nhắc, thông báo cho khoa giáo viên các mặt về quản lý HSSV: không trực vệ sinh theo phân công, không đồng phục, vi phạm nội qui học tập, thực tập, giáo viên bỏ lớp xưởng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

+ Kết hợp với thường trực và các phòng chức năng giải quyết việc HSSV ra vào cổng không đúng quy định, vi phạm nội quy ký túc xá, ngoại trú…

2. HÀNG TUẦN:

- Tổng hợp sỉ số học sinh nghỉ học trong tuần (nghỉ học có phép, không phép) báo cáo Hiệu trưởng.

- Thống kê ngày nghỉ học của HSSV thông báo về gia đình, tiếp cha mẹ HSSV.

+ HSSV nghỉ học 03 (ba) ngày liên tục không phép.

+ HSSV đạo đức (điểm rèn luyện) loại D trong tháng.

- Tổng hợp lên lịch thực tập tại xưởng trường, thực hiện ngay từ đầu tuần (giáo viên, ca, lớp được phụ trách).

- Hướng dẫn sắp xếp phòng học lý thuyết.

3. HÀNG THÁNG:

- Thu sổ đánh giá rèn luyện, tổng hợp bảng chấm công HSSV nghỉ học trong tháng. Đối chiếu số ngày nghỉ học, vi phạm khác, kiểm tra trước việc phân loại đánh giá rèn luyện HSSV.

- Đề xuất xử lý, buộc thôi học HSSV, (ban hành quyết định buộc thôi đầu hàng tháng)

- Thông báo về gia đình HSSV vi phạm.

- Đối chiếu danh sách sĩ số học sinh tăng giảm tháng trước và tháng sau, (giáo viên quản lý khoá nào đối chiếu khoá đó. Ngày 01 đầu tháng tổng hợp sỉ số lên mạng để các đơn vị theo dõi).

           4. HỌC KỲ:

- Hướng dẫn lớp tổng hợp và đánh giá rèn luyện học kỳ.

- Kết hợp cùng đồng chí Trần Văn Tài (Phòng Tổ chức - Hành chính) xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV đúng quy định.

           5. BÁO CÁO:

- Diễn biến đào tạo trong ngày ghi vào sổ theo dõi giáo viên, nghiêm trong đột xuất báo cáo Giám Hiệu chỉ đạo.

- Hàng tháng tổng hợp sĩ số, điểm rèn luyện, đề xuất xử lý HSSV.

          PHÒNG CTCT-HSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

ĐINH THỊ HẢI YẾN

Các tin khác