ĐIỂM DANH KHAI GIẢNG 19/10/2019

Ngày đăng: 21/10/2019

ĐIỂM DANH KHAI GIẢNG 19/10/2019


Phòng Công tác Học sinh Sinh viên cảnh báo:

- Hiện tại các lớp: K132QK, K122QH, K142KD1, Hệ 2 năm khóa 14 sau khi Phòng Công tác Học sinh Sinh viên phát danh sách điểm danh đã không nộp lại. Các lớp này sẽ xem như vắng khai giảng.

- Những bạn kí tên mà không ghi SĐT, MSSV cũng xem như vắng khai giảng.

Thân./.

Các tin khác