CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 12/10/2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN


STT

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Đinh Xuân Lý

Trưởng phòng

2

CN. Đinh Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng

3

CN. Trần Thị Phương Thảo

Trợ lý

4

CN. Bùi Thị Bích Tiềng

Nhân viên