Chức năng – Nhiệm vụ - tầm nhìn - mục tiêu

Ngày đăng: 22/08/2017

Chức năng – Nhiệm vụ - tầm nhìn - mục tiêu


1. Chức năng

- Tổ chức thực hiện và triển khai có hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

- Điều hành và quản lý toàn bộ công tác sinh viên hệ chính quy của trường.

2. Nhiệm vụ

Với các chức năng cơ bản của mình, Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện các nhiệm  vụ chính sau đây:

2.1 Giáo dục ý thức chính trị tư tưởng đạo đức đúng đắn cho sinh viên, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước;

2.2 Hướng dẫn và trực tiếp tổ chức, duy trì việc thực hiện quy chế công tác sinh viên;

2.3 Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên, phân loại, xếp loại sinh viên;

2.4 Lập thủ tục đề xuất khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong rèn luyện;

2.5 Lập hồ sơ xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể sinh viên vi phạm nội qui, quy chế của Nhà trường;

2.6 Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai giảng, bế giảng và các ngày hội lớn của sinh viên hàng năm;

2.7 Tham mưu cho Hiệu trưởng quy định chỉ tiêu học bổng theo qui định của nhà nước, phù hợp với khả năng tài chính và tình hình thực tế hàng năm của nhà trường;

2.8 Tổ chức thực hiện chế độ học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên, hướng dẫn các thủ tục cho sinh viên vay vốn học tập theo đúng các chế độ, quy định hiện hành, bảo đảm nguyên tắc: công khai, công bằng, dân chủ;

2.9 Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên;

 2.10 Phối hợp với địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an ninh trật tự trường học, kế hoạch phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường, Phối hợp với Ban Quản ký KTX theo dõi công tác nội trú, ngoại trú của học sinh sinh viên.

3. Tầm nhìn của SSC: Thành công của sinh viên trong tương lai

SSC sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ sinh viên để phát huy tối đa tiềm năng của sinh viên cho sự thành công trong học tập.

4. Mục tiêu hoạt động của SSC

-       Hỗ trợ để giúp sinh viên trở nên độc lập, tự tin và có kế hoạch học tập cá nhân một cách hiệu quả.

-       Hỗ trợ việc học tập theo nhóm hay cá nhân cho những sinh viên muốn cải thiện kết quả học tập.

-       Cung cấp thông tin cần thiết cho các khoa/phòng/ban có quan tâm đến việc cải thiện kết quả học tập của sinh viên.

-       Cung cấp cho các khoa/phòng/ban một điểm đến để sinh viên được tư vấn khi có khó khăn liên quan đến việc học và cần sự hỗ trợ.

-       Hỗ trợ sinh viên phát triển những kỹ năng học tập cần thiết ở môi trường Đại học.

-       Hợp tác với đội ngũ để đem lại những hỗ trợ kịp thời và chính xác cho sinh viên.

-       Phát triển SSC ngày một chuyên nghiệp và hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng các thông tin đánh giá những hoạt động tại SSC qua từng học kỳ.

5. Phương châm hoạt động của SSC

 

“SSC – Thành công cho sinh viên. Chúng tôi luôn sẵn sàng. Hãy đăng ký để chúng tôi hỗ trợ học tập cho các bạn”

“Thành công của sinh viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!”

“Thành công chỉ đạt được khi chúng ta thường xuyên luyện tập. Đạt được xuất sắc? Đó không chỉ là hành động mà là phát triển thói quen về học tập!”

“Hãy nhanh chóng liên hệ với SSC và duy trì việc tạo dựng thói quen học tập của bạn với chúng tôi!”

- Sẵn sàng hỗ trợ

- Tận tâm với công việc

- Quan tâm tới từng sinh viên

“Không chỉ giúp bạn tốt nghiệp mà hơn thế nữa, chúng tôi hỗ trợ bạn các kỹ năng để thành công trong tương lai!”

 

Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác học sinh sinh viên

 

Email: phongcongtachssv@daihocdulich.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Ph%C3%B2ng-C%C3%B4ng-t%C3%A1c-H%E1%BB%8Dc-sinh-Sinh-vi%C3%AAn-Saigonact-105946704279751

Số điện thoại: (028) 6275.7272