CẢNH BÁO

Ngày đăng: 01/10/2019

CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC CỦA ĐA CẤP Hiện tại, một số bạn sinh viên của trường đã bị dụ dỗ tham gia vào đa cấp dẫn đến nợ nần phải nghỉ học. Nhà trường cảnh báo đến các bạn sinh viên cảnh giác với hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng này.


THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

 


Số: 07-19/CV – ĐTN

 

V/v cảnh báo tham gia

các hoạt động kinh doanh

của hệ thống bán hàng đa cấp

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 


Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Chủ nhiệm các Khoa

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp

- Ban Chấp hành Chi đoàn

- Đoàn viên thanh niên toàn trường

           

            Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, thông qua đó người bán hàng sẽ được hưởng hoa hồng từ kết quả bán hàng của mình và những người trong mạng lưới.

            Tuy nhiên, hiện nay  đã xuất hiện rất nhiều công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu biến tướng, thậm chí chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp. Chính những công ty bán hàng đa cấp này đang thực sự tạo nên những cơn lốc làm giàu, xáo trộn cuộc sống của không ít sinh viên bằng cách gieo rắc vào đầu người tham gia những ảo tưởng làm giàu vô lý. Không ít sinh viên đã sập bẫy công ty bán hàng đa cấp lâm cảnh nợ nần phải bỏ học, thậm chí có nhiều người tự tử vì nợ nần.

            Đã có rất nhiều cảnh báo được đưa ra về các hệ lụy khôn lường khi tham gia các hệ thống bán hàng đa cấp này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hiểu và đang tham gia các hệ thống này, thậm chí còn vận động bạn bè trong lớp, trong trường tham gia.

            Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cảnh báo tất cả các Đoàn viên, sinh viên của trường hãy thận trọng trong việc tìm việc làm thêm và tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp.

            Đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Ban Chấp hành các Chi đoàn thông báo đến tất cả các đoàn viên thanh niên nhà trường cùng cảnh giác./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các đơn vị liên quan để thực hiện;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Nguyễn Cao Thắng

Các tin khác